Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.
Meer informatie
Verploegen Verwarming B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens worden door ons gebruikt om met u te kunnen communiceren over bestellingen en om u te kunnen informeren over onze diensten en producten. Wanneer u aankopen bij ons doet, worden uw aankopen eveneens geregistreerd. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Verploegen Verwarming B.V. verkoopt uw gegevens niet
Verploegen Verwarming B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van de onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming. EDR gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van u en uw onderneming. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en (gecodeerd) wachtwoord;

Bewaartermijnen
We bewaren uw persoonsgegevens zolang u klant bent van Verploegen Verwarming BV of zolang als wettelijk verplicht is.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van apparatuur worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. De cookies die via deze website worden geplaatst kunnen uw apparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Verploegen Verwarming B.V., dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Door Verploegen Verwarming B.V. verzonden e-mail
Door Verploegen Verwarming B.V. verzonden e-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als een bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. Verploegen Verwarming B.V. staat door de elektronische verzending van deze berichten niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan.
Aan het laden
Aan het laden